Pravila on-line kupovine

1. UPUTSTVO ZA KUPOVINU – KORAK PO KORAK
•    Pretražite naš katalog i izaberite proizvod
•    Proizvod koji želite da kupite stavite u korpu (kliknite na natpis “DODAJ U KORPU”)
•    Ukoliko želite da nastavite kupovinu kliknite na link “NASTAVITE KUPOVINU”
•    Ukoliko želite da završite kupovinu kliknite na “NARUČIVANJE”
•    Da bi konačno potvrdili porudžbinu kliknite na „POTVRDITE PORUDŽBINU”
•    Sledeći korak je izbor plaćanja:
o    Putem opšte uplatnice – dobićete detalje u poruci koja stiže na email korišćen pri naručivanje
•    Ubrzo nakon toga kontaktiraće Vas naš komercijalista i obavestiti o vremenu pristizanja pošiljke.
•    Za sve detalje u vezi sa proizvodima i načinom kupovine, možete se informisati na telefone: 061 3383 183;  ili nas kontaktirati putem e-maila: maver@gmail.coM,
•    Prilikom Vaše kupovine u svakom trenutku možete pogledati sadržaj korpe i eventualno izmeniti količinu i sadržaj. Samo kliknite na link “VAŠA KORPA” pri vrhu strane i pratite uputstva.
2. OPŠTA PRAVILA POSLOVANJA
Porudžbina se smatra važećom ukoliko su svi traženi podaci verodostojni i ispravno unešeni u postupku poručivanja i kada kupac prihvati ukupnu cenu i navedene uslove kupovine. Najkasnije u roku od 24 sata nakon obavljene porudžbine, MAVER SRBIJA WEB SHOP-PROFI FISHING će Vam poslati e-mail sa potvrdom o uspešno primljenoj porudžbini sa svim potrebnim podacima. Ukoliko podaci koje ste uneli nisu u potpunosti tačni ili nisu kompletni, MAVER SRBIJA WEB SHOP-PROFI FISHING zadržava pravo da ne isporuči proizvod.
3. CENE
MAVER SRBIJA WEB SHOP-PROFI FISHING garantuje da će cena proizvoda *(ne uključujući cenu troškova isporuke na adresu kupca) koja je važila u trenutku zaključivanja porudžbine ostati nepromenjena do trenutka preuzimanja pošiljke.
*Naglašavamo da troškovi dostave ne ulaze u cenu proizvoda
4. PDV
U cene, istaknute na web lokaciji www.neskoribolov.rs, je uračunat PDV.
5. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU
U ime MAVER SRBIJA WEB SHOP-PROFI FISHING obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika i njihovih ličnih podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za kvalitetno pružanje usluga, te ih koristimo isključivo u svrhu realizacije primljenih porudžbina za naše proizvode. Obavezujemo se da primljene lične podatke nećemo davati na korišćenje trećim osobama, te da ih bez pristanka korisnika nećemo upotrebljavati za slanje reklamnih poruka ni u bilo kakvim marketinškim akcijama. Redovno dajemo korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenim osobama kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u PROFI FISHING DOO., kao i poslovni partneri, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korišćenjem naših Web stranica pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe. Ukoliko ne želite da uzimamo Vaše lične podatke ili se ne slažete s nekim delom ove izjave, molimo Vas da ne koristite naše Web stranice.
6. AUTORSKA PRAVA
Svi sadržaji na ovim stranicama (tekstovi, fotografije, grafička i idejna rešenja, dizajn) isključivo su vlasništvo PROFI FISHING DOO ADA i Maver UK Ltd. Niti jedan deo sa ove stranice ne sme se upotrebljavati niti reprodukovati bez pismenog dopuštenja vlasinika.
7. ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM ONLINE KUPOVINE
Svi podaci nakon kompletiranja porudžbine se brišu sa servera.
8. ISPORUKA ROBE
PROFI FISHING DOO zadržava pravo promene uslova kupovine. Izmenjeni uslovi kupovine stupaju na snagu odmah nakon izmene i primenjivaće se na sve buduće narudžbine.
1.Opis načina isporuke robe
1.1 Status robe: ¨Čekamo uplatu¨
Nakon završetka procesa online kupovine, kreira se porudžbina i roba se rezerviše u magacinu.
1.2 Status robe: ¨Uplata primljena¨
1.2.1Platne kartice
Ako je transakcija uspešna, status porudžbine se automatski prebacuje na status ¨Uplata primljena¨.
1.2.2 Uplata sa opštom uplatnicom u poštama ili bankama
Nakon priliva sredstava na naš račun, status porudžbine se automatski prebacuje na status „Uplata primljena“
Porudžbina se iz magacina odvaja i priprema za transport. Za porudžbine pripremljene za transport do 14h radnog dana, šalje se zahtev kurirskoj službi za isporuku.
1.3 Status robe: ¨Poslato¨
Nakon preuzimanja robe od strane kurirske službe, status se menja u poslato.
1.4 Status robe: ¨Otkazano¨
Ako uplata za poručenu robu nije izvršena u predviđenom roku (5 radnih dana) status se menja u ¨Otkazano¨ , prilikom čega roba gubi status rezervisane i vraća se na stanje, a porudžbina više nema važnost.
2. Rokovi dostave
2.1 Procena roka za isporuku robe
Nakon slanja porudžbine u MAVER SRBIJA WEB SHOP-PROFI FISHING, za isporuku robe potrebno je od 2 do 5 radnih dana, u zavisnosti od ažurnosti kurirske službe.
3. Troškovi isporuke
3.1. Troškovi isporuke za područje Republike Srbije
Trošak isporuke zavisi od gabarita paketa, tarifira se po važećem cenovniku kurirskih službi i ide na teret kupca.
4. Ograničenja isporuke robe
4.1. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i ne može se isporučivati van granica ove zemlje.
9. REKLAMACIJE
9.1 PRIGOVORI – REKLAMACIJE U TRENUTKU PRIJEMA
Potpisivanjem formulara o primopredaji podrazumeva se da ste robu primili u ispravnom i funkcionalnom stanju. Ukoliko je roba oštećena, štetu moraju da konstatuju zajedno kupac i dostavljač na licu mesta u trenutku isporuke. O tome nas odmah obavestite na e-mail ili na neki od gore navedenih telefona.
Povraćaj ili zamena robe se vrši u sledećim slučajevima:
•    isporučena roba nije ona koja se nalazi na računu
•    roba je oštećena u toku transporta
•    roba je izgubljena u transportu.
9.2 REKLAMACIJA NA ROBU KOJA IMA GARANCIJU
Prigovori na robu koja ima garanciju rešavaće se u skladu sa uslovima koji su jasno navedeni u garantnom listu.
9.3. REKLAMACIJA NA ROBU KOJA NEMA GARANCIJU
Prigovori na robu koja nema garanciju rešavaće se u skladu sa Pravilnikom o rešavanju prigovora – reklamacija na kupljene proizvode u veleprodaji i maloprodajama PROFI FISHING DOO, a koji je dole naveden u potpunosti

PRAVILNIK
O REŠAVANJU PRIGOVORA – REKLAMACIJE NA KUPLJENE PROIZVODE
Član 1.
Ovim pravilnikom se uređuje način rešavanja podnetih prigovora – reklamacija na kupljene proizvode u veleprodaji i maloprodaji preduzeća i uslovi za njihovo rešavanje.
Član 2.
Potrošač ima pravo da u roku od 6 (šest) meseci od dana izvršene kupovine proizvoda podnese pismeni prigovor – reklamaciju u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen.
Potrošač je dužan da uz prigovor – reklamaciju priloži račun o kupljenom proizvodu i stavi na uvid proizvod na koji se prigovor – reklamacija odnosi.
Za proizvode sa nedostatkom prodavac ne odgovara, shodno odredbama člana 33. Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Ovlašćeno lice u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen dužno je:
•    da identifikuje i utvrdi da li je proizvod kupljen u prodajnom objektu;
•    da li je račun o kupljenom proizvodu izdat u tom prodajnom objektu;
•    da li je proteklo 6 (šest) meseci od dana izvršene kupovine proizvoda;
•    da li se prigovor – reklamacija odnosi na taj proizvod;
ako su ispunjeni gore navedeni uslovi, primi prigovor – reklamaciju i uzme lične podatke potrošača, adresu prebivališta – boravka (telefon ako ga potrošač ima) kako bi potrošača blagovremeno obavestio o svojoj odluci po prigovoru – reklamaciji.
Član 4.
Ovlašćeno lice u prodajnom objektu dužno je da nakon provere uslova iz člana 3. ovog Pravilnika istog dana kada je prigovor – reklamacija podnet, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegovog podnošenja:
•    utvrdi u čemu se sastoji nedostatak na proizvodu;
•    da li je proizvod upotrebljavan u skladu sa upustvom za upotrebu, odnosno da li je korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu;
•    utvrdi osnovanost prigovora – reklamacije;
•    utvrdi i predloži način rešavanja prigovora – reklamacije shodno članu 6. ovog Pravilnika.
Član 5.
Ovlašćeno lice u prodajnom objektu dužno je da odbaci neosnovani prigovor – reklamaciju potrošača, ako je nedostatak na proizvodu nastao krivicom potrošača, odnosno usled ne pridržavanja upustva za upotrebu, odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na proizvodu.
U slučaju iz stava 1. ovog člana potrošač može da dokazuje svoje pravo u postupku pred nadležnim državnim organom.
Član 6.
Ukoliko ovlašćeno lice u prodajnom objektu utvrdi da je prigovor – reklamacija osnovan u pogledu nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    da mu se vrati iznos plaćen za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3.    otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca.
Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom može da zahteva naknadu štete.
10. OTKAZ ROBE
Ukoliko kupac želi da otkaže svoju porudžbinu, a pri tome je izvršio plaćanje, onda u tom slučaju može da bira:
1. da uzme drugi proizvod ili proizvode najmanje u vrednosti otkazanog, ili
2. da mu se vrati novac. Ukoliko je proizvod kupljen putem platne kartice iznos koji će biti vraćen, biće umanjen za iznos provizije banke,
11. OSTALO
PROFI FISHING DOO. zadržava pravo promene uslova kupovine. Izmenjeni uslovi kupovine stupaju na snagu odmah nakon izmene i primenjivaće se na sve buduće narudžbine.